Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
Referent  
E-mail
ops@czerwionka-leszczyny.com.pl  
Telefon
(32) 43 12 039  
Fax
 
Data składania
2018-11-05  
Data wygaśnięcia
2019-12-31  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
rybnicki  
Gmina
Czerwionka-Leszczyny
Miasto
Czerwionka-Leszczyny  
Ulica
ul. 3 Maja  
Numer budynku
36 B  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, na stanowisko: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...o urzędnicze 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kwestionariusz osobowy 14,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...dla kandydata 17,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Lista kandydatów 254,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynikach naboru 448,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się